Duurzaamheid

We gebruiken grond- en hulpstoffen, veroorzaken afval en emissies en vragen bij onze werkzaamheden veel van onze mensen. Daarom werken we aan verbetering van kwaliteit en veiligheid, vermindering van de milieubelasting en inpassing in de omgeving. Bijvoorbeeld door middel van:

  • Levensduurverlenging van onze producten.
  • Recycling van onze producten.
  • Inzet van biobased geleiderailplanken
  • Minimaliseren van staalaandeel in traditionele geleiderailsystemen.
  • CO2 reductie.
  • Certificering op niveau 5 van de CO2 prestatieladder.