Kwaliteit, Arbo, Milieu & Veiligheid

Net als Strukton geeft Van Rens mobiliteit een hoge prioriteit aan integriteit, kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid. Dit wordt onder meer bevestigd in de Strukton Gedragscode, het ISO- en VCA-certificaat en onze BRL-certificaten.

Naast de genoemde gedragscode en certificaten, is Van Rens mobiliteit in het bezit van een KAM Handboek en wordt het onderwerp Veiligheid, Gezondheid en Milieu uitvoerig toegelicht in het Personeelshandboek.

Veiligheid

Binnen Van Rens mobiliteit werken we gezamenlijk aan onze ambitie om bij de beste binnen Nederland te behoren. Dit betekent naast persoonlijke inzet en betrokkenheid ook het creëren van een prettige werkomgeving en de juiste randvoorwaarden voor succes.

Veiligheid is één van die randvoorwaarden voor succes. Niet voor niets hebben wij, als Directie van Van Rens mobiliteit, veiligheid één van de speerpunten gemaakt van ons beleid. Wij doen binnen Van Rens mobiliteit geen concessies aan veiligheid. Wij dagen onze werknemers uit bewust met veiligheid om te gaan en elkaar aan te spreken op risicovolle situaties en handelingen.

Ondanks alle arbowetgeving, regels en voorschriften (zoals in het Personeelshandboek beschreven), begint echte veiligheid bij iedereen persoonlijk. De basisregels zijn alles behalve vrijblijvend, maar de kern van veiligheid binnen Van Rens mobiliteit is en blijft:

Veiligheid begint bij jezelf!