MVO

Op de weg en middenin de maatschappij

Van Rens mobiliteit levert diensten en producten op het gebied van veiligheid en mobiliteit; tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen, markeringen, geleiderail en verkeersinstallaties.

Onze dienstverlening zet ons op de weg en midden in de maatschappij. We gebruiken grond- en hulpstoffen, veroorzaken afval en emissies en vragen bij onze werkzaamheden veel van onze mensen. Dat maakt dat wij ook verantwoordelijk zijn voor mens en omgeving. Daarom werken we aan verbetering van kwaliteit en veiligheid, vermindering van de milieubelasting en inpassing in de omgeving. Elke keer een stapje verder. In onze besluitvorming laten we al deze aspecten even zwaar wegen.

Ons MVO-beleid

Onze verantwoordelijkheden ten opzichte van mens en omgeving vertalen we in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: ons MVO-beleid. Met dit beleid willen we laten zien dat duurzaamheid voor ons geen 'window dresssing' is, maar dat 'groen' is geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen.

Samengevat vinden we:

  • dat wij zowel op het gebied van arbeids- en mensenrechten als op milieugebied moeten streven naar structurele duurzame verbetering. Binnen ons eigen bedrijf, maar ook in de keten waarvan wij deel uitmaken.
  • dat wij op dit gebied moeten samenwerken met andere relevante partijen, van opdrachtgevers tot collega-bedrijven en kennisorganisaties.
  • dat de inspanningen en resultaten van ons MVO-beleid aantoonbaar en meetbaar moeten zijn.
blablabla 041