N303 Voorthuizen

Opdrachtgever:
Strukton Civiel Noord-Oost
Locatie:
Voorthuizen
N303 Voorthuizen(22)
N303 Voorthuizen(23)
N303 Voorthuizen(17)
N303 Voorthuizen(1)
N303 Voorthuizen jan Tuitert(25)

Project

Het verkeer vanaf de N303 rijdt dwars door het dorp Voorthuizen. Met als gevolg opstoppingen, onveilige situaties en hinder voor omwonenden. Als oplossing voor dit probleem komt er aan de westelijke kant rondweg om Voorthuizen.

De omleiding zorgt voor een sterke afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De westelijke omleiding loopt vanaf de aansluiting op de A1 bij de Baron van Nagellstraat om de kern van Voorthuizen heen. Daarbij kruist het de Overhorsterweg en sluit ten noorden van de begraafplaats weer aan op de huidige N303.

Wat is de rol van Van Rens mobiliteit?

Van Rens mobiliteit verzorgt de coördinatie en uitvoering op het gebied van alle tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen:
•   ontwerp verkeersmaatregelen;
•   permanente bebording
•    verkeersmaatregelen
•   Markeringen (deels)

Opdrachtgever: Strukton Civiel Noord-Oost
Looptijd: Februari 2019 t/m November 2019
Locatie: Voorthuizen

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Mark Wolters via mark.wolters@vanrensbv.nl.